MOE PLD help

Let us help you with your application.

Our facilitators can help you with your PLD application for Term two round which closes on May 17th 2024. We cover the following areas:

English medium PLD priorities

Local curriculum design

Te Mātaiaho implementation, literacy and numeracy, Aotearoa New Zealand's Histories, English, mathematics, social science learning areas.

Cultural capability

Niho Taniwha, support for Pasifika learners, inclusive practice.

Assessment for learning

Building your pedagogy, assessment systems and tools, NCEA change programme.

Leadership

Implementing your professional learning so that it sustains over time, leading Te Mātaiaho implementation in your school or Kāhui Ako, building your leadership teams and your ability to solve complex problems.

Māori medium PLD priorities

Marau ā kura 

 • Whakapakari i te whanaungatanga i waenga o tangata whenua. Strengthen relationships with tangata whenua

 • Whakapakari i te tuakiri ahurea o te ākonga. Strengthen the cultural identity of ākonga 

 • Tūhura i ngā hītori, kōrero ō-nehe o te rohe. Explore local histories

 • Hanga “Raukura mō te Ākonga”. Create a graduate profile. 

Mātauranga Māori

 • Whai māramatanga ki te tirohanga ao Māori me te mātauranga Māori. Understand a Māori worldview and Māori knowledge

 • Whakamana i Te Tiriti o Waitangi mā te tautoko i ngā kaiako ki te hoahoa  ngātahi he marau e whakaatu ana i te mātauranga Māori. Give effect to Te Tiriti o Waitangi by supporting kaiako to co-design a curriculum that reflects Mātauranga Māori

 • Whai māramatanga mō te pou tarāwaho o ‘Te Mātaiaho’ me ngā kaupapa o te Mana Ōrite mō te Mātauranga Māori. Deepen understanding of Te Mātaiaho, Mana Ōrite mō te Mātauranga Māori. 

Te reo Māori

 • Arotake i ngā hōtaka reo Māori. Review Te Reo Māori programmes.

 • Whakapakari kaiako i ngā tini āhuatanga o te whakaako me te  aromatawai. Strengthen kaiako capability to teach and assess effectively

 • Whakapakari mātauranga mō te whakaakoranga me te hopu reo. Strengthen knowledge of pedagogy and language acquisition  

 • Hoahoa ngātahi i ngā kaupapa ako e hono ana ki tō marau ā-kura. Co-design learning programmes that align with your marau ā-kura

 • Hoahoa ngātahi i ngā kaupapa ako mā ngā ākonga matatau ki te reo me ngā ākonga reo tuarua. Co-design learning programmes that cater to a range of language levels - reo speaking students and second language learners

 • Whakapakari māramatanga e pā ana ki ngā paerewa paetae hou o te NCEA. Strengthen understanding of the new NCEA achievement standards.

Aromatawai 

 • Whakawhanake i ngā mōhitanga e pā ana ki te aromatawai. Support kaiako to develop their understanding of aromatawai  

 • Tūhura i te hōhonutanga o te aromatawai - ‘ō te ako mō te ako’. Explore aromatawai in-depth – ‘of learning, for learning’

 • Tautoko i te arotake o ngā pūnaha me ngā tukanga o te aromatawai, me te mahi whakaōrite. Support the review of assessment systems and processes, including moderation.

Contact Cath about your MOE PLD needs